Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Σύνδεση με μη αβαρή ράβδοΜε τη βοήθεια μιας ράβδου μάζας Μρ=2kg και μήκους L  συνδέουμε τα κέντρα μάζας ενός δίσκου μάζας m1=4kg και ενός δακτυλίου μάζας m2=6kg , όπως φαίνεται στο σχήμα. Ο δίσκος  και η ράβδος έχουν ίδιες ακτίνες και η ράβδος δεν εμποδίζει την περιστροφή τους και δεν ασκεί τριβές. Το σύστημα κυλίεται στο κεκλιμένο επίπεδο χωρίς να ολισθαίνει. Το σύστημα που προκύπτει αφήνεται να κινηθεί σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ=30ο.
α) Βρείτε την επιτάχυνση του συστήματος.
β) Υπολογίστε τις δυνάμεις που ασκεί η ράβδος στο δίσκο και τον δακτύλιο.
γ) Υπολογίστε την δύναμη που δέχεται ο δίσκος στην 
συνέχεια εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου