Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

Διαγώνισμα στα ρευστά 2016 - 2017

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  4- ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ –(2016-17)
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΕΥΣΤΑ
     ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ


Στο διπλανό σχήμα δείχνεται μία δεξαμενή διατομής Α = 5 m2 την οποία γεμίζουμε με νερό μέσω αντλίας από πηγάδι του οποίου η επιφάνεια του νερού βρίσκεται σταθερά σε βάθος  H1 = 2,8 m κάτω από το οριζόντιο έδαφος. Η δεξαμενή έχει ύψος H = 1,8 m και βρίσκεται σε βάση ύψους h = 3,2 m από το έδαφος.  Η παροχή της αντλίας είναι Π1 = 2·10–3 m3/s και το νερό εκρέει στη δεξαμενής με ταχύτητα υ = 2 m/s (βλέπε σχήμα). Η αντλία με κατάλληλο μηχανισμό έναρξης – διακοπής κρατά διαρκώς  γεμάτη τη δεξαμενή. Στο σημείο Γ , δίπλα στη βάση της δεξαμενής, υπάρχει οπή με διατομή Α2 = 4 cm2, που συνδέεται με λάστιχο ίδιας διαμέτρου και μετά το σημείο  Δ καταλήγει σε στενότερο σωλήνα διατομής Α3 = 2 cm2.  Στο σημείο Γ υπάρχει διακόπτης που  αρχικά είναι κλειστός.
 Να υπολογίσετε:


Στον παραπάνω σύνδεσμο θα βρείτε το διαγώνισμα που είχα γράψει για τα Ψ.Ε.Β. (περίπου τον Νοέμβριο) και δημοσιεύτηκε 1η  Μαρτίου 2017.
Δεν έχω δημοσιεύσει λύσεις περιμένοντας πρώτα την δημοσίευση τους από το Ψ.Ε.Β.
Ωστόσο αν κάποιος φίλος το επιθυμεί μπορεί να μου γράψει να του τις στείλω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου