Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Η επιτάχυνση του σημείου εφαρμογής

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένας λεπτός κυκλικός δίσκος, μάζας m, με το επίπεδό του οριζόντιο. Σε μια στιγμή ασκείται σε σημείο Α της περιφέρειάς του, μια δύναμη F, όπως στο σχήμα.
i) Το σημείο Α θα αποκτήσει επιτάχυνση, αμέσως μετά την άσκηση της δύναμης:
α) μέτρου F/m με διεύθυνση ίδια με τη δύναμη.
β) μέτρου μεγαλύτερου από F/m και διεύθυνση ίδια με τη διεύθυνση της δύναμης F.
γ) Τίποτα από τα παραπάνω.
ii) Η παραπάνω επιτάχυνση:
α) Είναι μόνο επιτρόχια (μεταβάλει το μέτρο της ταχύτητας)
β) Είναι μόνο κεντρομόλος (μεταβάλλει τη διεύθυνση της ταχύτητας)
γ) Έχει μια κεντρομόλο και μια επιτρόχια συνιστώσα.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου