Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Άντληση νερού με λάστιχο


Διαθέτουμε μια πολύ μεγάλη δεξαμενή με νερό, από την οποία θα αντλήσουμε νερό, με χρήση ενός λάστιχου (σωλήνα) ΑΒ, το οποίο χρησιμοποιείται όπως στο σχήμα.
i) Η ταχύτητα εκροής στο άκρο Β του λάστιχου, εξαρτάται:
α) Από το ύψος Η=h1.
β) Από το ύψος Η=h1+h2.
γ) Από το ύψος Η= h1+h2+h3.
δ) Από το ύψος h3, αρκεί να έχουμε εκροή.
ii) Η πίεση στον άξονα του λάστιχου έχει ελάχιστη τιμή:
α) pmin=pατμ,  β) pmin=pατμ+ρgh2,  γ) pmin=pατμ-ρgh1, δ) pmin=pατμ-ρg(h1+h2+h3)
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
Το νερό να θεωρηθεί ιδανικό ρευστό και το ύψος του νερού στη δεξαμενή σταθερό.
ή

Άντληση νερού με λάστιχο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου