Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Ένα δοχείο με δύο τρύπες. Δεύτερο θέμα με διατομές φλεβών νερού.

Ένα δοχείο έχει δύο ίδιες τρύπες σε διαφορετικά βάθη. Είναι γεμάτο με νερό.
Θεωρήσατε το νερό ιδανικό υγρό.

1. Να συγκρίνετε τις ταχύτητες του νερού στα σημεία Α και Β.

2. Να συγκρίνετε τις διατομές των φλεβών στα Α και Β.


Το σχήμα ενδέχεται να είναι παραπειστικό.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου