Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Μια οριζόντια τομή σωλήνα

Στο σχήμα βλέπετε μια οριζόντια τομή ενός κυλινδρικού οριζόντιου σωλήνα, σταθερής διατομής, εντός του οποίου έχουμε μια μόνιμη και στρωτή ροή ενός ιδανικού ρευστού.
i) Για τις πιέσεις στα σημεία Α και Δ ισχύει:
α) pΑ
Δ
,    β) pΑ= pΔ,    γ) pΑ> pΔ,
ii) Για τις πιέσεις στα σημεία Γ και Β ισχύει:
α) pΓ<pΒ,    β) pΓ= pΒ,     γ) pΓ> pΒ.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

ή
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου