Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

Το έργο μιας αντλίας εξαρτάται από τον χρόνο;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 18 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 9:27 Ο σωλήνας  του διπλανού σχήματος έχει ανοικτό το σκέλος Α και κλειστό το σκέλος του Β και περιέχει νερό πυκνότητας ρ=1.000kg/m3. Η κατακόρυφη απόσταση των ελεύθερων επιφανειών στα δύο σκέλη είναι ίση με h=2m. Να εξετάσετε αν στο σκέλος Β, πάνω από την επιφάνεια του νερού, περιέχεται αέρας ή όχι. Δίνεται pαtm=105Ν/m2 και g=10m/s2.
  Απάντηση:
ή
Οι πιέσεις σε ένα σωλήνα U.
Οι πιέσεις σε ένα σωλήνα U.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου