Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Ποιό είναι το διάγραμμα της απομάκρυνσης;

Α. Δύο σύγχρονες σημειακές πηγές Π1 και Π2 ταλαντώνονται με εξίσωση y=Αημ(ωt) η κάθε μία και δημιουργούν στην επιφάνεια υγρού εγκάρσια αρμονικά κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα υ. Η ταλάντωση του φελλού ξεκίνησε την t1 ενώ η συμβολή την t2. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η απομάκρυνση του φελλού απο τη Θ.Ι. μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε η συμβολή.
δημιουργούν στην επιφάνεια υγρού εγκάρσια αρμονικά κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα υ. Μικρό κομμάτι φελλού βρίσκεται σε κάποιο σημείο Σ της επιφάνειας πλησιέστερα στην πηγή Π
Τρεις μαθητές ο Αντώνης, ο Βασίλης και ο Γιώργος προσπαθούν να προβλέψουν πως είναι το διάγραμμα της απομάκρυνσης μετά την συμβολή των δύο κυμάτων.
α. Ο Αντώνης πιστεύει πως το διάγραμμα μετά την t2 είναι το Α.
β. Ο Βασίλης το Β.

γ. Ενώ ο Γιώργος το Γ.

συνέχεια εδώ

1 σχόλιο: