Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

Πόσες Ταλαντώσεις

Κύμα διαδίδεται σε γραμμικό ελαστικό μέσο στη διεύθυνση του άξονα x΄Ox  και προς τη θετική κατεύθυνση με ταχύτητα διάδοσης υ=4m/s. Το υλικό σημείο Ο που βρίσκεται στη θέση x=0 ξεκινά την ταλάντωση του την t=0 και η εξίσωση του είναι y=0,2ημ20πt (S.I). Nα υπολογίσετε: α) Πόσες ταλαντώσεις εκτελεί ένα υλικό σημείο Α του μέσου σε χρονική διάρκεια Δt=0,2sec από τη στιγμή που ξεκίνησε να ταλαντώνεται. β) Πόσες ταλαντώσεις εκτελεί το σημείο Β που βρίσκεται στη θέση xΒ =-0,8m από την t=0 μέχρι τη χρονική στιγμή 0,2s; γ) Πόσες ταλαντώσεις εκτελεί μέχρι τη στιγμή t=0,4s i) το σημείο Ο του μέσου που βρίσκεται στη θέση xΟ=0, ii) το σημείο Β του μέσου που βρίσκεται στη θέση  xΒ=-0,8m, iii) το σημείο Γ του μέσου που βρίσκεται στη θέση
xΓ =+0,8m.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου