Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

3ωρο διαγώνισμα Κρούσεις και Ταλαντώσεις.

Το σώμα Σ1,μάζας m1=1kg, είναι δεμένο στο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k=100N/m ,το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο του τοίχου, και ισορρροπεί στη θέση που το ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος. Ασκούμε στο Σ1 οριζόντια σταθερή δύναμη F κατά τη διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου, και την καταργούμε όταν μηδενισθεί η ταχύτητα του σώματος, στη θέση που το ελατήριο είναι συσπειρωμένο κατά d1=0.4m, τη χρονική στιγμή t=0.  Το οριζόντιο επίπεδο είναι λείο. Το σώμα Σ2, μάζας m2=3kg, κινείται προς τα αριστερά με ταχύτητα υ2=-4m/s στη διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου.  Τη χρονική στιγμή t=0 , βρίσκεται σε απόσταση d2 από τη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου. Τα σώματα συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά στη θέση που το ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος(Θ.Φ.Μ.), και όταν το Σ1 διέρχεται για πρώτη φορά από τη Θ.Ι. του. Υπολογίστε
Δ1) το μέτρο της δύναμης  F. (προαιρετικά:και το χρονικό διάστημα που ασκήθηκε)       
Δ2) την απόσταση d2.                                                                   
Δ3) την ταχύτητα: υ’1 του Σ1, αμέσως μετά την κρούση του με το Σ2.                                     
Δ4) την απόσταση των σωμάτων τις χρονικές…

Δείτε όλο το διαγώνισμα και τις απαντήσεις  ΕΔΩ σε pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου