Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Ποια είναι η φορά διάδοσης;Σε γραμμικό ελαστικό μέσο, το οποίο ταυτίζεται με τον άξονα χΌχ, διαδίδεται αρμονικό κύμα εξαναγκάζοντας το υλικό σημείο που βρίσκεται στην αρχή Ο του άξονα να εκτελεί αρμονική ταλάντωση με εξίσωση ψο = Αημ(ωt). Στο σχήμα φαίνεται το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή t1 που η φάση της 

ταλάντωσης του υλικού σημείου Κ, είναι φΚ = 11π rad.
i) Η φορά διάδοσης του κύματος είναι:
α) προς τα δεξιά
β) προς τα αριστερά
ii) Η φάση του υλικού σημείου Λ που φαίνεται στο στιγμιότυπο είναι
α)14,5π rad                 β) 7,5π rad                  γ) 11π rad
iii) Το κύμα τη χρονική στιγμή t1 έχει φτάσει στο υλικό σημείο Μ, το οποίο έχει τετμημένη...
 Η συνέχεια ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου