Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Μέγιστη και Ελάχιστη κατακόρυφη απόσταση δύο σημείων του μέσου στο οποίο διαδίδεται εγκάρσιο τρέχον κύμα

Έστω δύο υλικά σημεία Γ και Δ ενός ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα.
α) Ποια είναι η μέγιστη και η ελάχιστη κατακόρυφη απόστασή τους κάποια στιγμή που έχει φτάσει το κύμα και στα δύο σημεία;
β) Δείξτε πως η μέγιστη δυνατή απόσταση δύο σημείων είναι 2Α και συμβαίνει αν τα σημεία απέχουν Δx=(2k+1)λ/2
γ) Να δείξετε ότι τη στιγμή που μεγιστοποιείται η κατακόρυφη απόσταση d τα σημεία έχουν ίσες ταχύτητες.
δ) Να δείξετε ότι τη στιγμή που μεγιστοποιείται η κατακόρυφη απόσταση d τα σημεία έχουν αντίθετες απομακρύνσεις και κατ’ απόλυτη τιμή ίση με dmax/2.
ε) Πόσες φορές στη διάρκεια μια περιόδου θα μεγιστοποιείται η κατακόρυφη απόσταση των δυο σημείων και πόσο θα απέχουν χρονικά δυο τέτοιες διαδοχικές στιγμές;

στ) Να βρείτε τις στιγμές που τα σημεία απέχουν ελάχιστα καθώς και την απομάκρυνση και την ταχύτητα του κάθε σημείου την στιγμή αυτή.

Συνέχεια εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου