Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

207. Στιγμιότυπο κύματος1.Έστω η εξίσωση «κύματος» y=Aημ2π(). Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του κύματος αυτού τη χρονική στιγμή t=T και για x≥0. Το x=0 το ονομάζουμε «πηγή» ή αρχή του κύματος. Στην πραγματικότητα η παραπάνω εξίσωση περιγράφει ένα μονοχρωματικό κύμα και ισχύει με την προϋπόθεση ότι -∞≤x≤∞ και ότι δεν υπάρχει πηγή αλλά ούτε κάποια χρονική στιγμή t0 που «ξεκινά» το κύμα γιατί τότε παύει και η μονοχρωματικότητά του άρα δεν ισχύει η εξίσωση.      

Συνοπτική λύση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου