Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Από ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη σε απλή αρμονική ταλάντωση

Ένα σώμα μάζας m=1kg είναι συνδεδεμένο στην άκρη ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=100 N/m και ισορροπεί στη Θέση Ισορροπίας του. Την στιγμή t=0 ασκούμε στο σώμα κατακόρυφη δύναμη με φορά προς τα κάτω που δίνεται από τη σχέση 15+100y, (S.I.), όπου y η απόσταση από τη θέση ισορροπίας του σώματος.  Η δύναμη ασκείται για χρονικό διάστημα t=3^0,5 /15s και κατόπιν καταργείται. Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης που θα εκτελέσει το σώμα μετά την κατάργηση της δύναμης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου