Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

200. Ισορροπία ράβδου και κύλινδροιΗ λεπτή ομογενής ράβδος του σχήματος στηρίζεται πάνω στους δυο όμοιους ακλόνητους κυλίνδρους Α και Β, έτσι ώστε το τμήμα της ράβδου ανάμεσα σ’ αυτούς να είναι α όπως φαίνεται στο σχήμα.
Να βρεθεί τότε η ελάχιστη απόσταση x του κέντρου μάζας Κ της ράβδου από το σημείο επαφής του κυλίνδρου Α με τη ράβδο ώστε αυτή να ισορροπεί (αλλιώς η ράβδος είτε ολισθαίνει είτε ανατρέπεται).
Δίνεται ο συντελεστής στατικής τριβής μ ανάμεσα στη ράβδο και τους κυλίνδρους καθώς και η γωνία φ που σχηματίζει αυτή με το οριζόντιο επίπεδο.

Συνοπτική λύση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου