Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ DOPPLER (3ωρο)

ΘΕΜΑ Δ: Σε οριζόντια χορδή μήκους L =0,9m ,με δεσμούς στα άκρα της, και συνολικό αριθμό 3 κοιλιών, έχουμε δημιουργήσει στάσιμο κύμα. Το πλάτος ταλάντωσης των κοιλιών είναι 0,1m  , και η συχνότητα ταλάντωσής της είναι f=2Hz . Θεωρείστε σύστημα ορθογωνίων αξόνων στο μέσο της Ο της χορδής, και χρονική στιγμή t=0 τη στιγμή που το σημείο Ο βρίσκεται στη θέση ισορροπίας του και κινείται προς τα πάνω(θετική φορά).
1. Υπολογίστε την ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων , που η συμβολή τους δημιούργησε το στάσιμο κύμα.
2. Να κάνετε το στιγμιότυπο του στασίμου κύματος για τη χρονική στιγμή t1=5/16 s.
3. Να υπολογίσετε την ταχύτητα ταλάντωσης και την απομάκρυνση ενός σημείου Μ που απέχει από το δεξιό άκρο της απόσταση d=0.2m ,τη χρονική στιγμή που το μέσο της χορδής Ο βρίσκεται στη θέση y(O)=0.05m.
 Με κατάλληλη διέγερση δημιουργούμε στη χορδή στάσιμο κύμα με 4 κοιλίες και ίδιο πλάτος σε κοιλία ίσο με 0.1m
4. Υπολογίστε τη συχνότητα ταλάντωσης της χορδής και τη μέγιστη ταχύτητα μιας κοιλίας της.        

Δείτε όλο το διαγώνισμα:
Εκφωνήσεις και απαντήσεις: εδώ σε word  και ΕΔΩ σε pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου