Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Κρούσεις και μεταβολή της ορμής.


Ένα σώμα Σ1 μάζας 2kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, με σταθερή ταχύτητα υ1=3m/s με διεύθυνση κάθετη σε κατακόρυφο τοίχο. Στην πορεία του συναντά δεύτερο σώμα Σ2 μάζας 1kg, το οποίο απέχει κατά d=6m από τον τοίχο. Τα δυο σώματα συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά. Αν το Σ2 συγκρούεται στη συνέχεια επίσης ελαστικά με τον τοίχο, ζητούνται:
i)  Οι ταχύτητες των σωμάτων Σ1 και Σ2 μετά την πρώτη κρούση τους.
ii) Η απόσταση από τον τοίχο που θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη κρούση μεταξύ των σωμάτων Σ1 και Σ2.
iii) Η μεταβολή της ορμής του σώματος Σ1, που οφείλεται:
 α) στην πρώτη κρούση με το Σ2.
 β) στην δεύτερη μεταξύ τους κρούση.
Τα δυο σώματα θεωρούνται υλικά σημεία αμελητέων διαστάσεων (σε σχέση με τα 6m της απόστασης d!), αλλά και η διάρκεια των κρούσεων θεωρείται επίσης αμελητέα.
ή
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου