Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Μία κρούση και μία γραμμική ταλάντωσηΤο σώμα μάζας m1=2kg κινείται ευθύγραμμα σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα μέτρου υ1 και
συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με δεύτερο σώμα, μάζας m2. Το σώμα m2 αρχικά ηρεμεί δεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου το οποίο έχει το φυσικό του μήκος l0 και σταθερά k=600Ν/m, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Το σώμα m1 μετά την κρούση κινείται προς τα αριστερά με ταχύτητα μέτρου υ1΄=2m/s. Αν κατά την κρούση το σώμα m1 μεταβιβάζει στο m2 το 75% της κινητικής του ενέργειας:
i)  Να βρεθεί η αρχική ταχύτητα υ1 του σώματος m1 και η μάζα του σώματος m2.
ii)  Αν κατά την κίνηση του σώματος m2 υπάρχει συνεχώς επαφή του σώματος με το δάπεδο και στην ακραία θέση μόλις που μηδενίζεται η δύναμη επαφής με το δάπεδο να βρεθεί το φυσικό μήκος l0 του ελατηρίου.
iii) Αποδείξτε ότι το σώμα θα εκτελέσει γραμμική ταλάντωση και να βρείτε το πλάτος της ταλάντωσης.
iv) Να εξετάσετε αν το σώμα m2 θα συγκρουστεί ξανά με το m1.
δίνεται 31/2=1,7


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου