Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

Μελέτη μιας κρούσης, από ένα διάγραμμα

Στο διάγραμμα φαίνεται η μεταβολή της ορμής ενός σώματος Α που οφείλεται στην μετωπική ελαστική κρούση του με ακίνητο σώμα Β. Η κρούση πραγματοποιείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο.
Α) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.  
i) Η κρούση διαρκεί χρονικό διάστημα   Δt=t2-t1.
ii) Την χρονική στιγμή t4 το σώμα Β δεν δέχεται δύναμη από το Α σώμα.
iii)  Το σώμα Β έχει μεγαλύτερη μάζα από το σώμα Α.    
iv)  Την χρονική στιγμή t2 το σώμα Β έχει ορμή +3α.     
v) Μετά την κρούση το σώμα Β έχει ορμή μεγαλύτερη από την αρχική ορμή του σώματος Α.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
Β) Να γίνει ένα ποιοτικό διάγραμμα της ορμής του σώματος Β σε συνάρτηση με το χρόνο.
ή
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου