Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

195. Ισορροπία της «πλάκας»_4
Η τετράγωνη πλάκα του σχήματος βάρους w και πλευράς α, ισορροπεί έτσι ώστε η πλευρά της ΑΒ να σχηματίζει γωνία φ, με το οριζόντιο έδαφος όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν ο κατακόρυφος τοίχος είναι λείος  ενώ ο συντελεστής στατικής τριβής μεταξύ της πλάκας και του οριζόντιου εδάφους είναι μ, τότε:
i) Να βρείτε τις δυνάμεις που δέχεται η πλάκα από τον τοίχο και από το έδαφος.
ii) Να βρείτε την ελάχιστη τιμή της γωνίας φ για την οποία η τετράγωνη πλάκα δε γλιστρά στο έδαφος και

iii) Να βρείτε τη μέγιστη γωνία φ για την οποία η πλάκα δεν ανατρέπεται.

Συνοπτική Λύση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου