Σάββατο, 7 Μαΐου 2016

Ένας πλάγιος σωλήνας ύδρευσης.

Για την υδροδότηση μιας κατοικίας χρησιμοποιούμε ένα πλάγιο σωλήνα, ο οποίος τροφοδοτεί μια βρύση του πρώτου ορόφου. Έστω δύο σημεία του νερού Α και Β σε ύψη h1 και h2 από το έδαφος.
 
i) Αν ο σωλήνας έχει σταθερή διατομή (σχ.1):
 α) Πόση είναι η διαφορά πίεσης Δpο=pΑ-pΒ με την βρύση κλειστή;
 β) Αν ανοίξουμε τη βρύση και αποκατασταθεί μόνιμη ροή, για την αντίστοιχη διαφορά πίεσης μεταξύ των σημείων Α και Β Δp, ισχύει:
a) Δppο,   b) Δp pο,   c) Δp > Δpο.
ii) Ποιες οι αντίστοιχες απαντήσεις αν ο πλάγιος σωλήνας είχε τη μορφή του σωλήνα του σχήματος (2) ή του σχήματος (3);
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου