Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

Επιφανειακή συμβολή και πλάτη ταλάντωσης.

Στην επιφάνεια ενός υγρού υπάρχουν δύο σύγχρονες πηγές εγκαρσίων κυμάτων Ο1 και Ο2, οι οποίες δημιουργούν επιφανειακά κύματα, με μήκος κύματος λ1, τα οποία θεωρούμε ότι διαδίδονται με σταθερό πλάτος Α. Στο σχήμα βλέπετε έναν κύκλο ακτίνας R με κέντρο την πηγή Ο2 και μια ημιευθεία ε, με αρχή την πηγή Ο1 η οποία τέμνει τον κύκλο στα σημεία Β και Γ. Μετά από συμβολή των δύο κυμάτων, τα σημεία Β και Γ ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος, χωρίς να υπάρχει άλλο σημείο μεταξύ τους πάνω στην ε, που να ταλαντώνεται με το πλάτος αυτό.
i) Η απόσταση (ΒΓ) είναι ίση με:
α) (ΒΓ)=λ1/4,    β) (ΒΓ)=λ1/2,     γ) (ΒΓ)=3λ1/4,     δ) (ΒΓ)=λ1.
ii) Κατά την κίνησή μας κατά μήκος του τόξου ΒΓ, συναντάμε ένα σημείο Δ, το οποίο παραμένει ακίνητο. Για τη διαφορά των αποστάσεων των σημείων Δ και Β από την πηγή Ο1 ισχύει:
α) r-r1/4,    β) r-r1/2,     γ) r-r=3λ1/4,     δ) r-r1,
iii) Σταματάμε τις δυο πηγές και τις ξαναθέτουμε σε ταλάντωση, με διπλάσια συχνότητα και το ίδιο πλάτος. Μετά από την  συμβολή των  δύο κυμάτων:
α) Ποιο το πλάτος ταλάντωσης των σημείων Β και Γ;
β) Υπάρχουν άλλα σημεία πάνω στην χορδή ΒΓ που να ταλαντώνονται με πλάτος 2Α;
ή
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου