Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Μεταβολή Ορμής και Κινητικής ενέργειας.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο κινούνται μεταφορικά, χωρίς τριβές, δύο μικρές σφαίρες Α και Β με μάζες m και 3m και  κινητικές ενέργειες ΚΑ=4Κ και ΚΒ=3Κ αντίστοιχα. Η κρούση των δύο σφαιρών είναι κεντρική και ελαστική.
i)  Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας της Α σφαίρας που οφείλεται στην κρούση είναι ίση:
α) ΔΚΑ=(7/4)Κ,   β) ΔΚΑ=(9/4)Κ,   γ) ΔΚΑ=(11/4)Κ,   δ) ΔΚΑ=(21/4)Κ.
ii)  Θεωρώντας την προς τα δεξιά κατεύθυνση θετική, η αντίστοιχη μεταβολή της ορμής της Α σφαίρας, έχει τιμή:
α) ΔΡΑ=-2,5√(2mK),  β) ΔΡΑ=-4,5√(2mK),    γ) ΔΡΑ=-5,5√(2mK),  δ) ΔΡΑ=-7√(2mK)
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου