Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Μια εφαρμογή στις εσωτερικές δυνάμεις…

 Μια ομογενής δοκός ΑΒ, μήκους 6m και μάζας 24kg, μπορεί να περιστρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα που περνά από το άκρο της Α, διαγράφοντας κατακόρυφο επίπεδο, κάθετο στον άξονα περιστροφής. Η δοκός φέρνεται σε οριζόντια θέση και κάποια στιγμή αφήνεται ελεύθερη να περιστραφεί.
i) Να βρεθεί η αρχική γωνιακή επιτάχυνση της δοκού και η επιτάχυνση του σημείου Μ, όπου (ΜΒ)=1m.
ii) Εστιάζουμε στην κίνηση του τμήματος ΓΒ, όπου (ΓΒ)=2m. Μόλις η δοκός αφεθεί να κινηθεί το τμήμα ΓΒ:
α) δέχεται μόνο οριζόντια δύναμη από το τμήμα ΑΓ της δοκού.
β) δέχεται μόνο κατακόρυφη δύναμη από το τμήμα ΑΓ.
γ) δέχεται μια δύναμη και μια ροπή ζεύγους από το τμήμα ΑΓ.
Δίνεται η ροπή αδράνειας της δοκού ως προς κάθετο άξονα που περνά από το μέσον της Ι=Μl2/12 και g=10m/s2.
ήΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου