Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

Ισορροπία Ράβδου μέχρι να Ολισθήσει

Ράβδος ΑΓ, μήκους L=2α και αμελητέου βάρους στηρίζεται οριζόντια μεταξύ δύο κεκλιμένων επιπέδων της ίδιας γωνίας κλίσης 45ο, όπως φαίνεται στο σχήμα. Στο μέσο της ράβδου βρίσκεται ένας άνθρωπος, βάρους W, ο οποίος αρχίζει να κινείται προς το ένα άκρο της. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ της ράβδου και των κεκλιμένων επιπέδων είναι μ=0,5 και η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2.
α) Είναι σωστή η έκφραση «στη ράβδο ασκείται το βάρος του ανθρώπου»;
β) Να σχεδιάσετε όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στην ράβδο.
γ) Να βρείτε τη μέγιστη απόσταση σε συνάρτηση με το α που μπορεί να περπατήσει ο άνθρωπος στην ράβδο μέχρι να ξεκινήσει η ολίσθηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου