Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

Ισορροπία ράβδων.

Ομογενής ράβδος μήκους ℓ = 1 m ισορροπεί οριζόντια έχοντας το ένα άκρο της αρθρωμένο σε κατακόρυφο τοίχο μέσω στο σημείο Α. Το άλλο άκρο Γ, της ράβδου ακουμπά σε μία ολόιδια ράβδο στο πάνω μέρος της. Η δεύτερη ράβδος ακουμπά σε λείο κατακόρυφο τοίχο, ενώ το άλλο άκρο της ακουμπά το έδαφος στο σημείο Δ. Η δεύτερη αυτή ράβδος μόλις που δεν ολισθαίνει στο έδαφος, και σχηματίζει με το έδαφος γωνία θ με ημθ = 0,8 και συνθ = 0,6. Το βάρος κάθε ράβδου έχει μέτρο w = 80 Ν. Να βρείτε:
α. τις δυνάμεις που δέχεται η οριζόντια ράβδος στα άκρα της
β. το μέτρο της ροπής της στατικής τριβή που ασκείται στην ράβδο από το έδαφος ως προς το σημείο Γ
γ. Την συνολική δύναμη που ασκεί το έδαφος στην ράβδο στο σημείο Δ
δ. τον συντελεστή στατικής τριβής
Δίνεται g = 10 m/s2, μεταξύ των ράβδων δεν αναπτύσσεται τριβή.

    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου