Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

Ένας κύλινδρος και τρία βαρέλια

Ένας κύλινδρος και τρία βαρέλια αφήνονται ταυτόχρονα στην ίδια
απόσταση  από τη βάση κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ. Ο κύλινδρος Α έχει μάζα Μ και είναι συμπαγής και ομογενής. Τα βαρέλια Β, Γ, Δ είναι κούφιοι κύλινδροι. Οι παράπλευρες επιφάνειες τους έχουν αμελητέο πάχος, είναι κατασκευασμένες από διαφορετικά υλικά αλλά έχουν την ίδια μάζα m. Οι βάσεις τους (τα καπάκια των βαρελιών) έχουν αμελητέα μάζα. Τα τρία βαρέλια είναι γεμάτα με διαφορετικό υγρό το κάθε ένα. Τα υγρά θεωρούνται ιδανικά χωρίς ιξώδες. Για τις μάζες των υγρών mΒ, mΓ, mΔ που περιέχουν τα βαρέλια γνωρίζουμε ότι mB=m, mΓ< m ,mΔ> m , όπου m η μάζα του κάθε βαρελιού. Τόσο ο κύλινδρος όσο και τα βαρέλια κυλάνε χωρίς ολίσθηση προς τη βάση του κεκλιμένου. Η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου είναι I=0,5ΜR^2. Η σειρά με την οποία τα σώματα θα φτάσουν στη βάση του κεκλιμένου είναι:

α) Όλα μαζί.
β) Πρώτος ο κύλινδρος Α και στη συνέχεια ταυτόχρονα τα βαρέλια Β, Γ, Δ.
γ) Πρώτο το βαρέλι Δ. Στη συνέχεια φτάνουν ταυτόχρονα ο κύλινδρος Α και το βαρέλι Β και τελευταίο το βαρέλι Γ.

• Ποια από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστή.
• Δικαιολογείστε την απάντησή σας.

Απαντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου