Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Η επιτάχυνση και η επιβράδυνση της δοκού.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί μια ομογενής δοκός (ΑΒ) μήκους 4m και μάζας 30kg, η οποία μπορεί να στρέφεται, χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυφο άξονα ο οποίος διέρχεται από το σημείο Ο της δοκού. Σε μια στιγμή, ασκούνται στη δοκό δυο οριζόντιες δυνάμεις F1=F2=28Ν, ίδιας διεύθυνσης και αντίθετης φοράς και διαρκώς κάθετες στη δοκό, όπως στο σχήμα (κάτοψη), όπου (ΑΓ)=d=1m. Η γραφική παράσταση της γωνιακής ταχύτητας της  ράβδου σε συνάρτηση με το χρόνο, δίνεται στο διπλανό σχήμα, όπου τη στιγμή t1=10s μεταβάλλεται το μέτρο της μιας από τις παραπάνω δυνάμεις.
i)  Να βρεθεί η γωνιακή επιτάχυνση της δοκού από 0-10s, καθώς και η γωνία που στρέφεται η δοκός στο παραπάνω χρονικό διάστημα.
ii) Να υπολογιστεί η ροπή αδράνειας της δοκού ως προς τον άξονα περιστροφής στο Ο, καθώς και η απόσταση του Ο από το άκρο Β της δοκού.
iii) Να βρεθεί η επιτάχυνση του κέντρου μάζας Κ της δοκού της χρονικές  στιγμές:
α) t0=0   και   β) t2=5s.
iv) Ποιας δύναμης μειώσαμε το μέτρο μετά το 10ο δευτερόλεπτο; Αφού δικαιολογήσετε την απάντησή  σας, στη συνέχεια να υπολογίστε το νέο μέτρο της δύναμης αυτής.
Δίνεται η ροπή αδράνειας της δοκού ως προς κάθετο άξονα που περνά από το μέσον της Κ,
Ιcm= 1/12 ml2.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου