Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Εσωτερική Ροπή και Εσωτερική ΔύναμηΗ ομογενής ράβδος του σχήματος έχει μάζα Μ=0,6 kg και μήκος L=1 m, και στο ένα άκρο της είναι
κολλημένη συμπαγής σφαίρα αμελητέων διαστάσεων με μάζα m=0,2 kg. Το όλο σύστημα μπορεί να στρέφεται ως προς άξονα που διέρχεται από το άλλο άκρο Ο και είναι κάθετο στη σελίδα.
Αρχικά το σύστημα είναι ακίνητο στην οριζόντια θέση και αφήνεται ελεύθερο, οπότε αρχίζει να στρέφεται ως προς άξονα που διέρχεται από το Ο. Να υπολογιστούν:
Α.
α) Να βρεθεί η επιτάχυνση του σώματος m τη στιγμή που το σύστημα αφήνεται ελεύθερο.
β) Η δύναμη που ασκεί η ράβδος στο σώμα m τη στιγμή που το σύστημα αφήνεται ελεύθερο.
Β.
γ) Η δύναμη που ασκεί η ράβδος στο σώμα m τη στιγμή που το σύστημα βρίσκεται στην κατακόρυφη θέση.
δ) Η δύναμη που δέχεται η ράβδος από τον άξονα στην κατακόρυφη θέση.
Γ.
ε) Η γωνιακή ταχύτητα του συστήματος όταν έχει διαγράψει γωνία 60ο από την αρχική οριζόντια θέση.
στ) Η δύναμη που δέχεται το σφαιρίδιο από τη ράβδο τη στιγμή που το σύστημα έχει διαγράψει γωνία 60ο από την αρχική οριζόντια θέση.
ζ) Να βρεθεί το έργο της δύναμης F που ασκείται στο m από τη ράβδο κατά τη μετακίνηση του συστήματος από την οριζόντια θέση μέχρι τη στιγμή που διαγράφει γωνία 60ο από την αρχική θέση.

 συνέχεια εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου