Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

Ένας κύλινδρος σε υγρό και μια τροχαλία
Ένας κύλινδρος μάζας  m = 8kg    και εμβαδού βάσης Α = 50.10-3 m2 επιπλέει όρθιος και ηρεμεί σε ισορροπία μέσα υγρό  όπως φαίνεται στο σχήμα 1. 
Το δοχείο που περιέχει το υγρό έχει εμβαδόν βάσης A1 =  200 .10-3m3 και στη θέση  αυτή η ελεύθερη επιφάνεια του υγρού βρίσκεται σε ύψος  h=1m από τον πυθμένα του δοχείου.
Α. Αγνοείστε την ατμοσφαιρική πίεση και υπολογίστε τη δύναμη που δέχεται ο πυθμένας του  δοχείου από το υγρό.
Η πυκνότητα του υγρού είναι ρ = 1000kg/m3, και η επιτάχυνση της βαρύτητας  g = 10 m/s2.


Β.  Δένουμε τον κύλινδρο σε κατακόρυφο  αβαρές και μη εκτατό νήμα  ( ιδανικό νήμα) , όπως στο σχήμα 2 και φέρνουμε το σύστημα  σε ισορροπία.

Η συνέχεια ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου