Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

187. Πιεστική δύναμη_3.
Στο αριστερό μέρος του  κλειστού δοχείου του σχήματος υπάρχει θαλασσινό νερό πυκνότητας ρθ=1,03∙103 Kg/m3. Το βάθος του θαλασσινού νερού είναι h=2m ενώ το πλάτος του δοχείου είναι α=1m.

α) Nα υπολογίσετε τη συνολική δύναμη και τη συνολική ροπή ως προς το σημείο Β που προκαλείται από την πίεση του θαλασσινού νερού στην πλευρά ΑΒΓΔ.

 β) Μέχρι ποιο ύψος πρέπει να προστεθεί νερό βρύσης πυκνότητας ρν=103 Kg/m3, στο δεξιό μέρος του δοχείου ώστε η ολική δύναμη του γλυκού νερού να ισορροπεί την ολική δύναμη του θαλασσινού νερού; Δίνεται g=10m/s2.

Συνοπτική λύση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου