Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Η διαφορά πίεσης σε ένα μικρό δίκτυο.


Για την ύδρευση μιας εξοχικής κατοικίας, έχουμε ένα υπερυψωμένο ντεπόζιτο (μια δεξαμενή) με νερό, από όπου ένας σωλήνας, ο οποίος συνδέεται στη βάση της, μεταφέρει το νερό στο σπίτι. Μετά το σημείο 2 του σχήματος, επακολουθεί διακλάδωση και το νερό διοχετεύεται σε διάφορα σημεία του σπιτιού.
Η διαφορά πίεσης μεταξύ των σημείων 1 και 2  (Δp21=p2-p1), τα οποία απέχουν κατακόρυφη απόσταση h, εξαρτάται ή όχι από το ύψος y του νερού στη δεξαμενή;
Να εξεταστούν οι εξής περιπτώσεις:
i)  Με μηδενική παροχή (κλειστές όλες οι βρύσες).
ii) Έχουμε μια σταθερή παροχή, ενώ ο σωλήνας έχει την ίδια διατομή στα σημεία 1 και 2 (Α12).
iii) Έχουμε μια σταθερή ροή, ενώ για τις διατομές του σωλήνα στα σημεία 1 και 2, ισχύει ότι Α1=2Α2.
Το νερό να θεωρηθεί  ασυμπίεστο ιδανικό ρευστό και οι ροές μόνιμες και στρωτές.
ή
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου