Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

185. Torricelli… χωρίς προσεγγίσεις
Κυλινδρικό κατακόρυφο δοχείο εμβαδού βάσης Α περιέχει νερό και ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο. Το δοχείο γεμίζει με νερό μέχρι ύψους Η, πάνω από το στόμιο εκροής,  εμβαδού σ.

Να υπολογίσετε:

α) την ταχύτητα εκροής.

β) τον ολικό χρόνο για να κατέβει η στάθμη του νερού κατά Η και να φτάσει στο ίδιο    οριζόντιο επίπεδο που βρίσκεται και το στόμιο εκροής.

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g.

Συνοπτικήλύση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου