Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2016

Ελπίδας …συνέχεια!

Εγκάρσιο αρμονικό κύμα διαδίδεται σε ένα γραμμικό ελαστικό μέσο κατά τη θετική φορά και περιγράφεται από την εξίσωση y = Αημ2π(t/T - x/λ). Δύο σημεία Α και Β βρίσκονται στις θέσεις xΑ = λ, xB= 2,5λ αντίστοιχα. Αν το πλάτος και το μήκος κύματος συνδέονται με την σχέση Α = 7/2λ, η απόσταση που έχουν τα δύο σημεία τη χρονική στιγμή t1 = 7Τ/4, είναι:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου