Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016

Συνάντηση ρευστών ... και όχι μόνο!

Οι δύο πανομοιότυπες βρύσες Β1 και Β2 του σχήματος (ίδια σταθερή παροχή όταν τις ανοίξουμε τελείως) έχουν κυλινδρική διατομή ακτίνας rΑ. H βρύση Β1 βρίσκεται πάνω από μεγάλη ανοικτή δεξαμενή κυλινδρικού σχήματος ακτίνας R  η οποία είναι αρχικά άδεια. Η δεξαμενή είναι ακλόνητα στερεωμένη σε ύψος h1 = 0,45 m από το έδαφος. Σε απόσταση x από τη βάση της δεξαμενής (σημείο Γ) βρίσκεται μια πολύ μικρή οπή που κλείνεται με μια τάπα εμβαδού Α1 = 0,1 cm2. Στον πυθμένα της δεξαμενής βρίσκεται ένα μανόμετρο, το οποίο μπορεί να μετρά την ολική πίεση που οφείλεται σε όλους τους παράγοντες.

 
Ή εκφώνηση και η λύση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου