Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Για την Ελπίδα και το νέο μωρό.

1. Στην ελεύθερη επιφάνεια ενός υγρού υπάρχουν δύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 παραγωγής αρμονικών κυμάτων συχνότητας f και πλάτους Α. Ένα σημείο Σ της επιφάνειας του υγρού παραμένει ακίνητο εξαιτίας της συμβολής των κυμάτων. Μεταξύ του Σ και της μεσοκαθέτου της Π1Π2 υπάρχουν άλλες δυο υπερβολές ακυρωτικής συμβολής. Αν η συχνότητα f ταλάντωσης των πηγών αυξηθεί κατά 100/3  %, το πλάτος ταλάντωσης του σημείου Σ εξαιτίας της συμβολής των κυμάτων θα :
α. αυξηθεί κατά Α                   β. αυξηθεί κατά 2Α                 γ. παραμείνει μηδέν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου