Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

182. Αναρρόφηση.Στο σχήμα παριστάνεται ένας ελαστικός σωλήνας (σιφόνι), με τον οποίο μπορούμε να αφαιρέσουμε νερό από μια δεξαμενή με αναρρόφηση. Για να γίνει αυτό θα πρέπει αρχικά όλος ο σωλήνας να γεμίσει με νερό, και το ελεύθερο άκρο του να βρίσκεται χαμηλότερα από την ελεύθερη  στάθμη της δεξαμενής – δοχείου. Το μήκος του σωλήνα που βρίσκεται εντός του υγρού δεν έχει καμία σημασία για την ταχύτητα εκροής. Από τη στιγμή όμως που θα αρχίσει η ροή , το υγρό θα ρέει ώστε η ελεύθερη στάθμη του δοχείου  να φτάσει μέχρι το άνοιγμα Α στο βυθισμένο άκρο του σωλήνα. Άρα αν θέλουμε να αφαιρέσουμε όλη την ποσότητα του νερού του δοχείου θα πρέπει το βυθισμένο άκρο Α του σωλήνα να βρίσκεται στον πάτο του δοχείου. Τότε:
α) Να βρεθεί η ταχύτητα εκροής του νερού από το άκρο Γ του σωλήνα. Που οφείλεται η ροή του νερού μέσα στο σωλήνα;


β) Αν υποθέσουμε ότι έχουμε αρκετό λάστιχο και το Α το βυθίσουμε ως το σημείο Ε χωρίς να αλλάξουν οι υπόλοιπες αποστάσεις τότε να υπολογιστεί η πίεση στο βυθισμένο άκρο Ε και στο ψηλότερο σημείο Β του σωλήνα.

γ) Ποιο είναι το μέγιστο ύψος στο οποίο μπορεί το λάστιχο – σιφόνι να ανεβάσει το νερό;

Δίνεται , η πυκνότητα του νερού ρ και η επιτάχυνση της βαρύτητας g.

Συνοπτική λύση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου