Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

182. Αναρρόφηση.



Στο σχήμα παριστάνεται ένας ελαστικός σωλήνας (σιφόνι), με τον οποίο μπορούμε να αφαιρέσουμε νερό από μια δεξαμενή με αναρρόφηση. Για να γίνει αυτό θα πρέπει αρχικά όλος ο σωλήνας να γεμίσει με νερό, και το ελεύθερο άκρο του να βρίσκεται χαμηλότερα από την ελεύθερη  στάθμη της δεξαμενής – δοχείου. Το μήκος του σωλήνα που βρίσκεται εντός του υγρού δεν έχει καμία σημασία για την ταχύτητα εκροής. Από τη στιγμή όμως που θα αρχίσει η ροή , το υγρό θα ρέει ώστε η ελεύθερη στάθμη του δοχείου  να φτάσει μέχρι το άνοιγμα Α στο βυθισμένο άκρο του σωλήνα. Άρα αν θέλουμε να αφαιρέσουμε όλη την ποσότητα του νερού του δοχείου θα πρέπει το βυθισμένο άκρο Α του σωλήνα να βρίσκεται στον πάτο του δοχείου. Τότε:
α) Να βρεθεί η ταχύτητα εκροής του νερού από το άκρο Γ του σωλήνα. Που οφείλεται η ροή του νερού μέσα στο σωλήνα;


β) Αν υποθέσουμε ότι έχουμε αρκετό λάστιχο και το Α το βυθίσουμε ως το σημείο Ε χωρίς να αλλάξουν οι υπόλοιπες αποστάσεις τότε να υπολογιστεί η πίεση στο βυθισμένο άκρο Ε και στο ψηλότερο σημείο Β του σωλήνα.

γ) Ποιο είναι το μέγιστο ύψος στο οποίο μπορεί το λάστιχο – σιφόνι να ανεβάσει το νερό;

Δίνεται , η πυκνότητα του νερού ρ και η επιτάχυνση της βαρύτητας g.

Συνοπτική λύση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου