Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016

179. Πιεστική δύναμη_2.
Στο σημείο Γ από την ισορροπία του εμβόλου και αγνοώντας την ύπαρξη της ατμοσφαιρικής πίεσης ισχύει F=FυδρghA (A: το εμβαδό του εμβόλου) ή gh. Η τιμή αυτή της F είναι και η ελάχιστη τιμή της Fmin δηλαδή ισχύει FminghA.
Γενικά όμως ισχύει FFminghA.

Για F= Fmin η καθαρή δύναμη στο σημείο Γ είναι ΣF=Fmin-Fυδρ=0.
Άρα είναι σαν να έχουμε ένα ρευστό που ισορροπεί μέσα στο δοχείο χωρίς να εξασκείται κάποια επιπλέον συνολική εξωτερική δύναμη. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε ένα κλειστό δοχείο όπου το έμβολο παίζει το ρόλο του τοιχώματος.
Έτσι η πίεση στο Α θα είναι απλώς η υδροστατική πίεση δηλαδή:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου