Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

Το κύμα ξέφυγε προς τ’ αριστερά.


Σε γραμμικό ελαστικό μέσο και από τα δεξιά προς τ’ αριστερά (προς την αρνητική κατεύθυνση) διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα με στιγμιότυπο τη στιγμή t0=0, όπως στο πρώτο από τα παραπάνω σχήματα. Το αντίστοιχο στιγμιότυπο τη στιγμή t1=0,5s είναι όπως στο δεύτερο διάγραμμα.
i) Χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τα διαγράμματα αυτά να βρείτε:
α) το πλάτος και το μήκος του κύματος,
β) τη συχνότητα και την ταχύτητα διάδοσης του κύματος.
ii) Ποια η εξίσωση του κύματος;
iii) Ένα σημείο Κ, βρίσκεται στη θέση xΚ=1,5m.
α) Να βρείτε την εξίσωση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο (y-t) για το σημείο Κ και να κάνετε τη γραφική της παράσταση.
β) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της φάσης του σημείου Κ σε συνάρτηση με το χρόνο.
iv) Να βρείτε τη φάση της απομάκρυνσης  των διαφόρων σημείων του μέσου τη χρονική στιγμή t1=2,25s, σε συνάρτηση του x και να κάνετε επίσης τη γραφική της παράσταση.
ή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου