Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

Προσθέτοντας νερό στο σωλήνα.

Ο σωλήνας  του διπλανού σχήματος έχει ανοικτό το σκέλος Α και κλειστό το σκέλος του Β και περιέχει νερό πυκνότητας ρ=1.000kg/m3. Η κατακόρυφη απόσταση των ελεύθερων επιφανειών στα δύο σκέλη είναι ίση με h=2m.
Να εξετάσετε αν στο σκέλος Β, πάνω από την επιφάνεια του νερού, περιέχεται αέρας ή όχι, Δίνεται pαtm=105Ν/m2 και g=10m/s2.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου