Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

Το ιξώδες και η κίνηση της πλάκας.

Πάνω σε ένα τραπέζι έχει στρωθεί ένα λεπτό στρώμα μηχανέλαιου πάχους =0,1cm. Μια πλάκα μάζας m1=0,5kg και εμβαδού Α=0,2m2, ηρεμεί πάνω στην γλυκερίνη. Δένουμε την πλάκα με αβαρές νήμα, το οποίο αφού περάσουμε από αβαρή τροχαλία όπως στο σχήμα, στο άλλο του άκρο του δένουμε ένα σώμα Σ, μάζας m2= 0,5kg, το οποίο κάποια στιγμή (t=0) αφήνουμε να κινηθεί.
i)  Να βρεθεί η αρχική επιτάχυνση του σώματος Σ.
ii)  Αν μετά από λίγο, το σώμα Σ αποκτά σταθερή ταχύτητα πτώσης υ=10cm/s, να βρεθεί ο συντελεστής ιξώδους του μηχανέλαιου.
iii) Ποια η επιτάχυνση της πλάκας τη στιγμή που έχει ταχύτητα υ1=4cm/s, θεωρώντας ότι κάθε στιγμή ισχύει η γνωστή εξίσωση για την τριβή που ασκείται στην πλάκα από το μηχανέλαιο.
Δίνεται g=10m/s2.
ή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου