Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2015

Η μέγιστη ταχύτητα στην εξαναγκασμένη ταλάντωση.

Ας εκφράσουμε την μέγιστη ταχύτητα συναρτήσει της κυκλικής συχνότητας.
Ποιες συχνότητες δίνουν ίδιες μέγιστες ταχύτητες;

Συνέχεια:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου