Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

Κόψε το νήμα το γερό να δεις δυο ταλαντώσεις στο …φτερό.

Τα δύο σώματα Σ1 και Σ2 είναι δεμένα σε ελατήρια ίδιας σταθεράς k και έχουν μάζες m1 και m2 αντίστοιχα για τις οποίες ισχύει m1 > m2. Μέσω νήματος έχουμε κρεμάσει κάτω από το σώμα Σ1 ένα σώμα Σ μάζας m. Τα σώματα Σ και Σ2 μόλις που δεν ακουμπούν. Κάποια χρονική στιγμή κόβουμε το νήμα που συνδέει τα Σ1 και Σ, με αποτέλεσμα το Σ1 και τα Σ2 – Σ να αρχίσουν να ταλαντώνονται με D = k σε κάθε περίπτωση.
Α. Για τα πλάτη των ταλαντώσεων (Α1 του Σ1 και Α2 των Σ2 – Σ) ισχύει η σχέση:
α. Α1 = Α2                    β. Α1 >  Α2                   γ. Α1 < Α2
Να επιλέξετε την σωστή απάντηση αιτιολογώντας την επιλογή σας.
Β. Για τις μέγιστες παραμορφώσεις των ελατηρίων ισχύει:
α. Δℓ1max > Δℓ2max        β. Δℓ1max < Δℓ2max        γ. δεν επαρκούν τα δεδομένα για να απαντήσουμε.
Να επιλέξετε την σωστή απάντηση αιτιολογώντας την επιλογή σας.
Γ. Όταν τα σώματα Σ2, Σ βρίσκονται στο κατώτερο σημείο της ταλάντωσης τους αφαιρούμε απότομα το Σ. Το πλάτος της νέας ταλάντωσης που θα εκτελέσει το Σ2 θα:
    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου