Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Μηδενίζοντας τη διαφορά πίεσηςΣε κατακόρυφο ροόμετρο Venturi ρέει μόνιμα και στρωτά νερό. Δυο μανόμετρα έχουν προσαρμοστεί στο ροόμετρο στα σημεία 1 και 2, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι αντίστοιχες εγκάρσιες διατομές έχουν λόγο Α1/Α2=5/4 και η υψομετρική διαφορά των σημείων 1 και 2 είναι h. Αν οι ενδείξεις των μανομέτρων είναι ίσες, η ταχύτητα του νερού στη θέση 2 ΕΙΝΑΙ
                                                                                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου