Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Επιλογή του τρόπου κρούσης και απώλεια επαφής

Οι δύο µικρές σφαίρες Α και Β του σχήµατος έχουν ίσες µάζες και κινούνται στο λείο οριζόντιο δάπεδο. Οι σφαίρες συγκρούονται και η κρούση τους είναι κεντρική και πλαστική. Όταν οι δύο σφαίρες πριν την κρούση κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση το συσσωµάτωµα που σχηµατίζεται αµέσως µετά την κρούση έχει κινητική ενέργεια Κσ,1=32J, ενώ όταν κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις το συσσωµάτωµα αµέσως µετά την κρούση έχει κινητική ενέργεια Κσ,2=8J.
Α1. Να υπολογίσετε τις κινητικές ενέργειες ΚΑ και ΚΒ των σφαιρών Α και Β αντίστοιχα πριν την κρούση. Α2. Αν οι µάζες των σφαιρών Α και Β είναι mΑ=mΒ=2Kg, να υπολογίσετε τις ταχύτητες υΑ και υΒ των σφαιρών Α και Β αντίστοιχα πριν την κρούση και να υποδείξετε τους δυνατούς τρόπους κίνησής τους πριν την κρούση, ώστε το συσσωµάτωµα που δηµιουργείται κατά την κρούση να κινηθεί προς τα δεξιά.
Β1.Να υπολογίσετε τις δυνατές τιµές του µέτρου της ταχύτητας του συσσωµατώµατος…

Διαβάστε τη συνέχεια: 

Επιλογή του τρόπου κρούσης και απώλεια επαφής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου