Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Η σωστή κλίση

Τα δύο μη αναμιγνυόμενα υγρά Υ1 και Υ2 του σχήματος έχουν πυκνότητες ρ1 και ρ2 > ρ1 αντίστοιχα. Οι δύο κύλινδροι είναι ανοιχτοί στο πάνω μέρος τους, όπου επικρατεί ατμοσφαιρική πίεση pατ. Η σωστή γραφική παράσταση που δείχνει την πίεση σε σχέση με το βάθος από την επιφάνεια του υγρού Υ y απεικονίζεται σωστά στο διάγραμμα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου