Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

Στην αρχή και στην μέση.

Τα δύο υγρά Υ1 και Υ2 του σχήματος έχουν πυκνότητες ρ1 και ρ2 < ρ1 αντίστοιχα. Οι δύο κύλινδροι είναι ανοιχτοί στο πάνω μέρος τους. Μεταξύ των δύο υγρών υπάρχει έμβολο αμελητέας μάζας που δεν επιτρέπει την ανάμιξη τους. Αρχικά το ύψος κάθε υγρού είναι h. Κάποια στιγμή ανοίγουμε την κάνουλα και σχεδόν αμέσως αποκαθίσταται η σταθερή ροή.
Α. Για τις αρχικές ταχύτητες μόλις αποκατασταθεί η ροή ισχύει:
α. υ1 > υ2                     β. υ1 = υ2                     γ. υ1 < υ2
Β. Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία έχοντας το "κάτω" υγρό σε κάθε σύστημα στο μισό ύψος απ’ αυτό που το είχαμε αρχικά. Για τις διαφορές των τετραγώνων ....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου