Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

Να βρεθεί η πυκνότητα του υγρού.

Νερό προστέθηκε στο δεξιό τμήμα ενός σωλήνα στο οποίο περιέχει νερό. Το λάδι που έχει προστεθεί έχει ύψος h=10cm.  Η στάθμη της ποσότητα λαδιού και νερού στο δεξιό τμήμα του σωλήνα βρίσκεται σε ύψος d=2cm πάνω από τη στάθμη του άλλου τμήματος στο οποίο βρίσκεται το νερό μόνο του (βλέπε σχήμα).
α) Υπολογίστε την πυκνότητα (ρλ) του λαδιού.
β) Υγρό πυκνότητας (ρχ) προστίθεται στο νερό, στο αριστερό τμήμα του σωλήνα, η ποσότητα του οποίου έχει ύψος L=h/2. Βρείτε την πυκνότητα (ρx) του αγνώστου υγρού έτσι ώστε οι στάθμες στα δύο τμήματα του σωλήνα να βρίσκονται στο ίδιο ύψος.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου