Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

Δύο δοχεία τρύπησαν…
Δυο δοχεία Δ1 και Δ2, κυλινδρικά, με μεγάλη διατομή, περιέχουν διαφορετικά ιδανικά υγρά με πυκνότητες ρ1 και ρ2 αντίστοιχα. Μια μικρή τρύπα ανοίγεται στην παράπλευρη επιφάνεια κάθε δοχείου στην ίδια απόσταση h κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού, ώστε η πρώτη τρύπα να έχει διπλάσια διατομή από την άλλη, δηλαδή Α1 = 2Α2.
Αν ο ρυθμός εκροής της μάζας του υγρού είναι ο ίδιος και στα δυο δοχεία
α) Η σχέση μεταξύ των παροχών είναι


ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου