Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

Η μάζα που … "μας φέρνει στα ίσα".

Δύο μη αναμιγνυόμενα υγρά Υ1 και Υ2 με πυκνότητες ρ1 και ρ2 αντίστοιχα όπου ρ1 = 3ρ2 ισορροπούν όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Για να φέρουμε τα δύο υγρά στην ίδια στάθμη τοποθετούμε από την μεριά του Υ2, εφαρμοστό έμβολο μάζας m και εμβαδού της διατομής ίσο με Α. Το έμβολο μπορεί να κινείται χωρίς τριβές, μέσα στον κατακόρυφο σωλήνα. Η μάζα του εμβόλου είναι δίνεται από την σχέση:
α. m = 2ρ2ΗΑ             β. m = 3ρ2ΗΑ              γ. m = 4ρ2ΗΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου